Een dag op Buurtcollege Agora Maas en Peel.

08.00 uur Overleg coaches

Iedere dag starten de coaches met een overleg. Tijdens dit overleg worden zaken besproken die tijdens een dagstart in de coachgroep verteld moeten worden en dingen gedeeld over leerlingen die belangrijk zijn voor alle coaches om te weten.

09.00 – 09.30 uur Dagstart

De dag start je gezamenlijk met de leerlingen uit jouw coachgroep. Tijdens de dagstart is er ruimte om te delen en te leren van en met elkaar. Iedere dagstart is anders. Soms zullen leerlingen de uitkomsten van hun challenges willen delen met de rest van de groep, een andere keer is er een actualiteit die besproken wordt en weer een andere keer ga je aan de slag met groepsbinding, het uitdiepen van jouw doelen of het bekijken van een interessante documentaire.

09.30 – 12.00 uur Werkmoment 1

De invulling van het werkmoment ziet er voor iedere leerling anders uit. Zo kan er gewerkt worden aan challenges, kunnen er inspiratiesessies worden bezocht binnen en buiten school en zijn er gym-, muziek- of techniekactiviteiten. Tijdens de werkmomenten heeft een coach coachgesprekken met de leerlingen uit de coachgroep.

Werken met challenges.

Een challenge is een opdracht die de leerling, samen met een coach, zorgvuldig heeft geformuleerd en waaraan de komende tijd gewerkt wordt. Een challenge kan groot of klein zijn, maar kent altijd een of meerdere leerdoelen. De coach ondersteunt door de juiste vragen te stellen en te sturen. Zo krijg je inzicht in hoe een optimaal leerproces verloopt. Een coach belicht ook de (uitdagende) kanten van de challenge waar je zelf misschien nog niet bij stil had gestaan.

Bij ons is een leerling eigenaar van het eigen leren. Vaardigheden als samenwerken, plannen en organiseren, zelf initiatief tonen en fouten durven maken worden daarbij volop ontwikkeld. Zo wordt de leerling, in een sociale, maar inspirerende omgeving voorbereid op de leerroute naar het eindexamen.

Na iedere challenge evalueert een leerling het (leer)proces. De challenge wordt namelijk planmatig aangepakt en vastgelegd en tijdens dit proces ontdek je steeds nieuwe mogelijkheden. Bij Buurtcollege Agora Maas en Peel begin je niet ergens aan omdat het moet, maar omdat je geïnspireerd en gemotiveerd bent om iets te leren.

12.00 uur – 12.30 uur Pauze

Tijdens de pauzes houden alle leerlingen pauze in de aula of buiten.

12.30 – 13.00 uur Leesmoment

Tussen 12.30 en 13.00 uur kun je in onze school een speld horen vallen. Er wordt dan namelijk door iedereen in stilte gelezen.

13.00 – 14.30 uur Werkmoment 2

Het werkmoment in de middag is vergelijkbaar met de ochtend. Er kan een coachgesprek plaatsvinden, een gymactiviteit of een inspiratiesessie. Daarnaast werken leerlingen aan hun individuele challenges.

14.30 – 14.45 uur Dagafsluiting

De schooldag wordt afgesloten met een dagafsluiting met de coachgroep. Er wordt besproken en geëvalueerd wat er die dag is gebeurd en er is ruimte om te delen wat je hebt geleerd, zodat we van en met elkaar leren.

Iedere schooldag kent ditzelfde verloop, met uitzondering van de dinsdag. Een schooldag duurt dan tot 12.00 uur.
Uitgezonderd leerlingen die in het examentraject zitten, zij hebben school tot 14:45 uur.

Marielle

15.00 – 17.00 uur Ruimte voor intervisie en ouder-kind-gesprekken

Vanaf 15.00 uur komen de coaches weer bij elkaar om de dag door te nemen. Op deze manier wordt iedere leerling gezien en weten de coaches van elkaar welke zaken er spelen.

Wij houden geen 10-minutengesprekken op onze school
Gelukkig niet! Gesprekken vinden altijd plaats met ouders én leerling. Hoe vaak? Net zo vaak en net zo lang als hier behoefte aan is. Wij noemen dit gouden-driehoek-gesprekken. De lijntjes tussen ouders, leerling en coach zijn altijd kort.