Praktische zaken.

Schoolgids 2023-2024

De nieuwe schoolgids is weer klaar.
Wil je hem lezen? Klik hier.

Ziekmelding

Leerlingen die ziek (afwezig) zijn, dienen dagelijks ziek gemeld te worden door één van de ouders/verzorgers. Dit kan telefonisch, per e-mail of in SomToday. Reden voor het dagelijks ziek melden is de betere monitoring van het (ziekte)verzuim van leerlingen waardoor er sneller en beter ingespeeld kan worden op situaties waarin dit nodig is. Als leerlingen zich gedurende een lesdag willen ziek melden, dan meldt de leerling zich bij de coach.

Coaches vullen 2x per dag de aan- en afwezigheid van leerlingen in zodat zichtbaar is wanneer een leerling aan- dan wel afwezig is.

Als een leerling afwezig wordt gemeld, maar niet ziekgemeld is door ouders/verzorgers en er geen andere reden bekend is van zijn/haar afwezigheid, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

Voor het bezoek aan de huisarts, tandarts en dergelijke kan absentie worden doorgegeven via de mail of via SomToday.

Als u een aanvraag voor verlof wilt doen buiten de schoolvakanties, dan kunt u tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de gewenste verlofdatum schriftelijk, liefst per mail, te worden aangevraagd. Voor deze aanvraag kunt u het verlofformulier downloaden en dit mailen naar info@agoramaasenpeel.nl.

Schoolvakanties

Zomervakantie 15 juli t/m 27 augustus 2023
Herfstvakantie 14 t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Carnavalsvakantie 10 t/m 18 februari 2024
Pasen 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024