Praktische zaken.

Schoolgids 2022-2023

De nieuwe schoolgids is weer klaar.
Wil je hem lezen? Klik hier.

Ziekmelding

Leerlingen die ziek (afwezig) zijn, dienen dagelijks ziek gemeld te worden door één van de ouders/verzorgers. Dit kan telefonisch, per e-mail of in SomToday. Reden voor het dagelijks ziek melden is de betere monitoring van het (ziekte)verzuim van leerlingen waardoor er sneller en beter ingespeeld kan worden op situaties waarin dit nodig is. Als leerlingen zich gedurende een lesdag willen ziek melden, dan meldt de leerling zich bij de coach.

Coaches vullen 2x per dag de aan- en afwezigheid van leerlingen in zodat zichtbaar is wanneer een leerling aan- dan wel afwezig is.

Als een leerling afwezig wordt gemeld, maar niet ziekgemeld is door ouders/verzorgers en er geen andere reden bekend is van zijn/haar afwezigheid, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

Voor het bezoek aan de huisarts, tandarts en dergelijke kan absentie worden doorgegeven via de mail of via SomToday.

Als u een aanvraag voor verlof wilt doen buiten de schoolvakanties, dan kunt u tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de gewenste verlofdatum schriftelijk, liefst per mail, te worden aangevraagd. Voor deze aanvraag kunt u het verlofformulier downloaden en dit mailen naar info@agoramaasenpeel.nl.

Schoolvakanties

Zomervakantie 25 juli t/m 4 september 2022
Herfstvakantie 24 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie 20 t/m 26 februari 2023
Pasen 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 27 augustus 2023