Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Een formele vorm van actief ouderschap is deelname aan de Medezeggenschapsraad. De werking van de MR is anders dan gebruikelijk. Er wordt namelijk per onderwerp een regiegroep samengesteld die bestaat uit minstens één MR-lid en minstens één lid van de schoolleiding. De regiegroep komt, nadat zij zich over dit onderwerp heeft gebogen, met een advies. De schoolleiding zorgt ervoor dat dit advies als memo, inclusief een procesbeschrijving wordt ingepland bij het volgende MR-overleg, alwaar de regiegroep de memo toelicht aan het MR. Vervolgens volgt stemming.

Schoolgebouw