Agoriaans onderwijs.

Ieder kind leert op zijn of haar manier. Agora is Grieks voor ‘plein’. Het oude Athene kende de Agora, waar filosofen als Aristoteles, Plato en Socrates ‘lesgaven’ aan iedereen die iets van hen wilde leren.

Agora-onderwijs is een leercommunity waar je elkaar ontmoet, waar zelfkennis en zelfbewustzijn groeit en waar je jouw interesses en talenten ontdekt. Bij ons is een leerling eigenaar van zijn eigen leren, waarbij nieuwsgierigheid en leergierigheid leidend zijn.

Een belangrijk onderdeel van het leerproces is het werken aan challenges (leer-/studievragen) met een door de leerling gekozen route en eindbestemming. Deze route legt een leerling af met ondersteuning van een coach. De coach enthousiasmeert, stelt vragen, stimuleert, inspireert en geeft feedback op het leerproces, zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Eindexamen voor vmbo-t, havo of vwo

Geen toetsen

Toetsen als proefwerken en overhoringen kent Agora-onderwijs niet. Coaches geven wél de hele dag door feedback. Volgens de pedagogische richtlijnen is het geven van feedback een vorm van formatieve toetsing (wat weet een leerling wel en wat nog niet?). Agora-leerlingen worden dus de hele dag getoetst.

Maar als een Agora-leerling het examentraject ingaat, waarin er in het (voor)examenjaar wel schoolexamens worden afgenomen? Dan zal de leerling hierop voorbereid zijn, vanuit de ruim opgedane kennis van autonoom leren. Onze leerlingen worden tijdens het examentraject extra begeleid door vakcoaches.

Rapporten zijn er niet, wel krijgen leerlingen regelmatig feedback en feedforward. Na elke challenge wordt samen met de coach teruggekeken op wat er geleerd is en dit wordt door het kind in het digitaal portfolio vastgelegd. Dit portfolio is voor ouders een prettig instrument om de voortgang samen met hun kind te bespreken.

Digitaal leerprocesvolgsysteem Egodact

Volgen van de voortgang

We monitoren onze leerlingen met een speciaal voor Agora-onderwijs ontworpen digitaal leerprocesvolgsysteem (Egodact). Dit geeft inzicht in het leerproces per leerling. Naast voortgang in challenges worden de persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden van elk kind inzichtelijk maakt. Tijdens de coachgesprekken is er volop ruimte om de voortgang te bespreken.

Elk kind heeft unieke talenten

Indeling van coachgroepen

We vergelijken kinderen niet. Iedereen wordt ongelijk behandeld en die behandeling is een recept per kind, dat wordt aangepast aan de omstandigheden en/of ontwikkeling. Bij de start van het schooljaar, tijdens de introductieweek, wordt goed gekeken welke leerling bij welke coach past. Leerlingen kunnen aangeven welke coach of coaches volgens hen goed bij hen zouden passen. Pas dan worden de coachgroepen definitief samengesteld. Een coachgroep is altijd heel divers, zowel qua leeftijd als qua interessegebieden, maar ook op het gebied van de te volgen schoolloopbaan.