Actief Ouderschap

Wat is Actief ouderschap?

In de zoektocht naar het vergroten van de ouderparticipatie in de community introduceren wij het begrip ‘actief ouderschap’. De drie kernwaarden van actief ouderschap zijn gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Actief ouderschap is meer dan alleen rijden voor een excursie, het is ook een betrokken onderdeel zijn van de community.

Een informele vorm van actief ouderschap is deelname aan een klankbordgroep. Per unit zal er één klankbordgroep worden opgericht. Deze bestaat uit 2 leerlingen, 2 ouders en 2 coaches van die unit. De begeleiding zal in eerste plaatsvinden door staf-medewerker Paul Veelen, maar het doel is dat de klankbordgroepen, net als de units, ook zelforganiserend worden.

Schoolgebouw

De klankbordgroep ontvangt vanuit de schoolleiding of de betreffende unit een casus of de klankbordgroep brengt zelf een idee in. Wanneer zij bij elkaar komen, wordt de casus besproken en wordt er gezorgd voor opvolging en/of een concreet plan van aanpak. De klankbordgroep geeft vervolgens een terugkoppeling van hun bevindingen aan de betrokkenen bij de casus.

Een formele vorm van actief ouderschap is deelname aan de Medezeggenschapsraad. De werking van de MR is anders dan gebruikelijk. Er wordt namelijk per onderwerp een regiegroep samengesteld die bestaat uit minstens één MR-lid en minstens één lid van de schoolleiding. De regiegroep komt, nadat zij zich over dit onderwerp heeft gebogen, met een advies. De schoolleiding zorgt ervoor dat dit advies als memo, inclusief een procesbeschrijving wordt ingepland bij het volgende MR-overleg, alwaar de regiegroep de memo toelicht aan het MR. Vervolgens volgt stemming.

Meer informatie over de MR vind je op deze website onder het kopje Medezeggenschapsraad.

Wil jij een inspiratiesessies geven?

Wil jij onze leerlingen helpen aan mooie inspiratiesessies? Mail jouw ingeving naar inspiratie@agoramaasenpeel.nl en wij nemen contact met jou op. Boven een kop koffie werken we samen de details uit, maken we een poster en spreken de datum, tijd en locatie af. Zo zorgen we samen voor geïnspireerde leerlingen. De inspiratiesessies kunnen echt alles zijn dus twijfel niet om contact op te nemen.