Het Buurtcollege groeit!

Nieuws

Het Buurtcollege groeit!

Het gaat goed met onze school! Steeds meer leerlingen en ouders sluiten zich aan bij onze visie op leren en weten de weg te vinden naar onze school. Zo groeien we uit onze huidige jas en zijn we toe aan een nieuwe. In deze brief lezen jullie meer over wat deze groei betekent voor onze huisvesting.

Onze huidige gebouwen staan op de planning om gesloopt te worden en is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor huisvesting te zorgen. In goede samenwerking met hen denken we constructief na over onze toekomstige permanente huisvesting. Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor een permanent schoolgebouw waar onze leerlingen en medewerkers zich thuis voelen.

Op deze website zullen wij alle informatie delen omtrent ons huisvestingstraject.

Vragen over dit proces kunnen worden gesteld via info@agoramaasenpeel.nl.

Pers kan contact opnemen met Mathijs Drummen via m.drummen@stichtinglvo.nl

Brief aan ouders m.b.t. huisvesting

Beste ouders en verzorgers,

Het gaat goed met onze school! Steeds meer leerlingen en ouders sluiten zich aan bij onze visie op leren en weten de weg te vinden naar onze school. Zo groeien we uit onze huidige jas en zijn we toe aan een nieuwe. In deze brief lezen jullie meer over wat deze groei betekent voor onze huisvesting.

Zoals jullie weten, staan onze huidige gebouwen op de planning om gesloopt te worden en is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om voor huisvesting te zorgen. In goede samenwerking met hen denken we constructief na over onze toekomstige permanente huisvesting.

Samen onderzoeken we de mogelijkheden voor een permanent schoolgebouw waar onze leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. In opdracht van de gemeente heeft architectenbureau Bindel daarom onderzoek gedaan naar de huisvestingsopgave en op basis daarvan zijn we met de gemeente tot een aanpak gekomen:

  • We gaan voor nieuwbouw
    Het uitgangspunt is om de permanente huisvesting nieuw te laten bouwen. Maar voordat het zover is, zet de gemeente nog een aantal stappen. Denk aan het reserveren van budget voor locatieonderzoeken, vergunningen aanvragen, etc. Dit wordt zo snel mogelijk gestart, zodat de nieuwbouw in 2028-2029 klaar kan zijn.
  • We realiseren tijdelijke huisvesting in de overbruggingsperiode
    Om de tijd tot de nieuwbouw is gerealiseerd te overbruggen, doorlopen we als school nog twee stappen.

Een eerste stap is een tijdelijke uitbreiding op een of beide huidige locaties, zodat we ook voor alle nieuwe leerlingen een fijne plek kunnen zijn. Deze fase duurt tot 2025.

Een tweede stap is het realiseren van degelijke, bij onze school passende, tijdelijke huisvesting in de nabijheid van de uiteindelijke permanente locatie. We zullen ongeveer 3 tot 4 jaar in deze semi-permanente omgeving verblijven.

Alle door ons gewenste voorzieningen zullen ook op deze locatie aanwezig zijn en natuurlijk krijg je ook hier het echte Buurtcollegegevoel. Naar verwachting start in januari 2025 het bouwen van deze tijdelijke, semi-permanente locatie.

De gemeente heeft aangegeven dat de voorkeurslocatie voor zowel de tijdelijke als de permanente nieuwbouw ligt op het terrein van SV Egchel, nadat het inpassen van onze school binnen plan Piuspark niet haalbaar bleek te zijn.

  • We intensiveren de samenwerking met Het Bouwens
    Een goede buur is beter dan een verre vriend. Dat bewijst onze samenwerking met Het Bouwens. Sinds dag 1 hebben we samengewerkt als collega’s in dezelfde onderwijsstichting om het onderwijs in regio Peel en Maas vorm te geven. Op dit moment wordt een deel van ons onderwijs daar al gegeven en we intensiveren deze samenwerking door ruimte en faciliteiten nog meer te delen.

In de praktijk betekent dit dat de coachgroepen en alle basisvoorzieningen gewoon in ons eigen gebouw aanwezig zijn, maar dat een bovenbouwleerling bijvoorbeeld de praktijklessen scheikunde kan volgen in een lokaal van Het Bouwens.

Vandaag is een verzoek naar de gemeenteraad van Peel & Maas gegaan, waarbij de gemeente akkoord vraagt op de aanpak voor de huisvesting zoals hierboven beschreven. Daarbij vragen zij ook om het onderzoek naar permanente huisvesting alvast te starten en geld daarvoor beschikbaar te stellen. Dit betekent ook dat zij krediet aanvragen voor de (voorbereiding van) de tijdelijke huisvesting.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en besluitvorming. De community-avonden zijn ook de gelegenheid om het samen over de huisvesting te hebben.

Op onze website hebben we een vaste pagina gemaakt Het Buurtcollege groeit! waar we alle informatie over de huisvesting plaatsen, zodat jullie zaken altijd terug kunnen lezen. Vragen zijn welkom via Mariëlle Wilms en ondergetekende via info@agoramaasenpeel.nl.

Bedankt voor jullie vertrouwen,

Namens het hele team,

Mathijs Drummen

Agoriaans Leider

Foto’s van voortgang

Vind hier alle afbeeldingen met betrekking tot de voortgang