Beleef het Buurtcollege!

Wat leuk dat je interesse hebt om ons Buurtcollege te bezoeken! 

We nodigen iedereen die nieuwsgierig is naar wat Agora-onderwijs te bieden heeft, van harte uit om te komen proeven, kijken en ervaren op het Buurtcollege. Wil je ontdekken wat Agora-onderwijs inhoudt en hoe wij dit op onze school in de praktijk brengen? Loop dan eens een dag mee op onze school, ervaar ons dagritme, laat je begeleiden door ons eigen hospitality-team, bestaande uit leerlingen en coaches, en raak geïnspireerd door onze leerlingen en coaches. Tijdens dit bezoek krijg je een speciaal programma dat je nieuwsgierigheid prikkelt, maar waarin ook alle aspecten die samen het Agora-onderwijs vormen een plek krijgen. Daarnaast nemen we je mee in de keuzes die wij hebben gemaakt op het gebied van bedrijfsvoering, het werken met zelforganiserende teams en de organisatie voor leerlingen die extra aandacht verdienen vanuit ons Aandachtteam.

Bij voorkeur organiseren we een schoolbezoek op de tweede vrijdag van de maand, maar op aanvraag kunnen wij hier vanaf wijken. Helaas zijn er geen mogelijkheden om van het inhoudelijke programma af te wijken of om een verkort programma aan te bieden. De reden hiervoor is dat Agora-onderwijs niet bestaat uit losse onderdelen die je al “cherry-pickend” zou kunnen toepassen in je eigen organisatie. Iedere schakel van ons onderwijs is verbonden met een andere schakel, waardoor ons onderwijs holistisch is voor zowel leerlingen als medewerkers. Als er zaken uit het programma zouden worden gelaten, zou dat slechts een gedeeltelijk beeld geven van ons onderwijs.

09.30 uur            Start programma. Ontvangst met koffie, thee en vlaai

09.45 uur            Dagstart verzorgd door leerlingen

10.15 uur            Presentatie Buurtcollege

10.45 uur            Leervraag formuleren voor vandaag met hulp van leerlingen

11.00 uur            Rondleiding door locatie De Pas

11.30 uur            Vrij rondlopen

12.00 uur            Lunch

12.30 uur            Leesmoment, neem je leesboek mee

13.00 uur            In gesprek met schoolleider

13.45 uur            Napraten met coaches en leerlingen, inclusief evaluatiemoment met aansluitend borrelen

14.30 uur            Einde programma

Een dag als deze vraagt een gedegen voorbereiding vanuit het hospitality-team. Ook de inzet van de coaches om een schoolbezoek te begeleiden, heeft gevolgen voor de bezetting op de coachgroepen. Dit maakt dat een aanmelding minimaal 3 weken voorafgaand aan het bezoek moet zijn gedaan en dat er tevens kosten zijn verbonden aan dit schoolbezoek.

In ruil hiervoor beloven wij een inspirerende dag, waar het enthousiasme vanaf spat en waarop je antwoord krijgt op heel veel vragen. De ervaring leert dat dit niet zelden leidt tot allerlei vernieuwende initiatieven binnen de eigen organisatie.

“Degenen die zijn geweest zijn helemaal enthousiast teruggekomen en hebben ook direct geopperd om met de schoolleiding het taakbeleid rigoureus aan te passen. Fijn! Ik wil je hartelijk bedanken, de organisatie was super, de collega’s waardeerden het programma zeer. Dank!”

~ Emma Gribling, Rector Montessori Campus 10-18, Almere ~

Voor iedereen die nieuwsgierig is:

De kosten die zijn verbonden aan deze compleet verzorgde dag zijn:

5 – 10 personen:             €150 per persoon inclusief complete verzorging

10 – 20 personen:          €130 per persoon inclusief complete verzorging

20 > personen:                 Op aanvraag 

Betaling dient voorafgaand aan het bezoek te worden voldaan.

Bezoek door andere Agora-scholen:

Coaches vanuit andere Agora-scholen krijgen een aangepast programma, dit stellen we op maat samen met jullie samen, afhankelijk van wat jullie leervraag is. Aan een bezoek vanuit andere Agora-scholen zijn in het kader van het versterken van onze community geen kosten verbonden. We nodigen jullie in ruil voor deze dag wel uit om een of enkele inspiratiesessie(s) te geven voor onze leerlingen. Kies een onderwerp dat jou interesseert, wat dicht bij je staat en waar je gepassioneerd over bent. Inspireer onze leerlingen met jouw inspiratiesessie!

Ben je enthousiast en wil je het Buurtcollege ook beter leren kennen? 

Meld je dan aan via info@agoramaasenpeel.nl