Buurtcollege

Iedere leerling leert op zijn eigen manier. Op Buurtcollege Agora Maas en Peel behandelen we daarom iedereen ongelijk, waardoor we iedereen juíst gelijk behandelen. Uiteindelijk doe je op onze school een vmbo-(g)t, havo of vwo examen.

Op onze school volgen we ons eigen, unieke leerpad, waarbij wij ervan overtuigd zijn dat iedere leerling van nature wil leren. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de interessewereld van de leerling. We prikkelen onze leerlingen door inspiratiesessies aan te bieden die hun blik op de wereld verruimen of juist verdiepen.

Het is belangrijk dat je je thuis voelt

Wij werken met kleinschalige coachgroepen waarbij een coach een groep van zo’n 16-18 leerlingen stimuleert, inspireert en feedback geeft. De coach kent iedere leerling door en door. Wij werken met heterogene groepen, wat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden en eindexamenrichtingen samen met elkaar een coachgroep vormen.

Iedere leerling heeft een zelfontworpen werkplek, zodat er altijd gewerkt kan worden op een plek die goed voelt. In de coachruimte heerst een werksfeer, waardoor er rustig gewerkt kan worden tijdens de werkmomenten. Mochten leerlingen liever creatief aan de slag gaan, dan is ons atelier de plek waar ze hun creativiteit los kunnen laten. Voor leerlingen die behoefte hebben aan een moment van absolute rust, is er een stilteruimte waar ze zich even kunnen terugtrekken.

Buurtcollege Agora Maas en Peel is een verrijking in de regio.

Sinds 1 augustus 2021 is Buurtcollege Maas en Peel, na een intensief voorbereidingstraject, vol enthousiasme officieel gestart. Het idee voor Agora-onderwijs in gemeente Peel en Maas komt vanuit de wens van ouders die zich verenigden in de initiatiefgroep Agora Maas en Peel. Er bleek behoefte te zijn aan een school die het onderwijs vanuit een gepersonaliseerde, vernieuwende visie benadert met oog voor de individuele kwaliteiten van een leerling.

Wij zijn een openbare school en dat betekent dat wij ons nadrukkelijk verbinden aan de drie kernwaarden van openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.

Het absolute vertrouwen in je kind. Agoriaans onderwijs is nu eenmaal anders ingericht dan het onderwijs dat je als ouder naar alle waarschijnlijkheid zelf hebt genoten en soms is dat best even wennen. Gelukkig zijn de lijntjes met de coach altijd kort, waardoor een vraag zo gesteld is.

Schoolgebouw
Ouders

Ouders zijn vaak de ambassadeurs van Agora

Ambassadeurs van Agora

We gaan ervan uit dat een keuze voor onze school een bewuste keuze is, waardoor je als ouder een grote mate van betrokkenheid toont. Deze betrokkenheid uit zich in het volgen van de ontwikkeling van je kind. Daarnaast neem je als ouder ook deel aan community-avonden en geef je bijvoorbeeld een inspiratiesessie of begeleid je een excursie.